Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
Maranatha Kerk Curacao
Contactgegevens
Gemeente Bestuur Historie
 
Historie

De Evangelische Broedergemeente (EBG) is de oudste protestantse kerk en vond haar oorsprong in het feit dat een RK-priester (Huss) in de 15e eeuw de Bijbel wilden vertalen in de locale taal van de Moravische en Boheemsche broeders. Huss werd verketterd en tenslotte verbrand. Zijn volgelingen werden vogelvrij verklaard en zwierven eeuwenlang rond.

De EBG (ook bekend als: Herrnhutters, Moravische Broeders, Unitas Fratrum) is in 1722 gesticht door Nikolaas Ludwig graaf von Zinzendorf (1700-1760), toen hij voor enkele vervolgde Moravische broeders op zijn landgoed Berthelsdorf, de kolonie Herrnhut (onder de hoede des Heren) bouwde. Zinzendorf stond sterk onder de invloed van de lutherse piëtisten en de leiders van de Duitse opwekkingsbewegingen (Philipp Jakob Spener en August Hermann Francke). Oorspronkelijk wilde men in de lutherse landskerk blijven, maar na grote moeilijkheden trad men uit.

De zendingsaktiviteiten, zeker in de beginperiode, waren enorm, zodat de Broedergemeenten over praktisch de gehele wereld verbreid zijn. De eerste gemeenten die in Nederland werden gesticht waren in IJsselstein (1737) en in Zeist (1746). Al vanaf 1735 kreeg Suriname speciale aandacht; in 1756 begonnen de broeders onder de stadsslaven te arbeiden, terwijl ze vanaf 1830 onder de plantageslaven aktief werden. In Suriname had men veel respect voor de EBG-zendelingen. Zij brachten het Evangelie en vertaalden de Bijbel in de eigen taal van onder meer de toenmalige slavenbevolking. Dit stuitte toen op veel verzet van de blanke meesters, die behoorden tot de gereformeerde / hervormde kerk. Zij vonden dat de slaaf niet hetzelfde geloof mocht hebben als zijn meester. Het aantal leden in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen (immigratie van relatief veel Surinamers). De Evangelische Broedergemeente is aangesloten bij de Raad van Kerken.
De Broedergemeenten zijn sterk piëtisch-luthers georiënteerd. De nadruk ligt op het verzoeningswerk door het bloed van de gekruisigde Jezus. De onderlinge band tussen de Broeders wordt versterkt door het houden van liefdemalen. Het bestuur is episcopaal. De wetgevende macht ligt bij de synode. De Unitas-oudsten-conferentie, het hoofdbestuur, houdt om de 10 jaar een generale synode
Za 19:00
Zangdienst
Zo 09:30
Preekdienst
Zo 09:30
Zondagschool
Ma 19:30
Kooroefening
(behalve vakantie)
Wo 19:30
Bijbelstudie
(behalve vakantie)
 

Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)