Bevoegdheden

In de “Staatsregeling van de Nederlandse Antillen” worden summier de bevoegdheden van Schoolbesturen in artikel 140 lid 5, 6 en 7 geregeld.

Deze bevoegdheden houden o.m. het volgende in:

5. ” De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel en ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de landsverordening geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft van de vrijheid van richting”.

6. “De eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij deze regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.”

7. “Openbaar en bijzonder onderwijs, het laatste voor zover het aan bij landsverordening te stellen voorwaarden voldoet, worden naar dezelfde maatstaf uit de openbare kas bekostigd”.

Door deze regels wordt, behalve de vrijheid van richting tevens de restrictie die de onderwijswetgeving oplegt in o.a. schooltijden, bevoegdheden van onderwijzers, dienstverband van onderwijzers, toelatingsbeleid leerlingen, leerlingen-aantallen ook op het bijzonder onderwijs toegepast.

SCOEBG

Adres

Goeroe Boeroeweg 2
Mundo Nobo, Willemstad
Curaçao

Contact

COPYRIGHT © 2024 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL