Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De EBG op Curaçao
Bij de benoeming van het huidige bestuur in februari 2009 gaf het GB ons de opdracht om samen met de bestuursleden van het GB, de SCOEBG op gepaste wijze te herstructureren mede tegen de achtergrond van een meer bedrijfsmatige aanpak van de lopende onderwijsvernieuwingen en de sociaal-economische ontwikkelingen op de Antillen. Vanuit deze opdracht heeft het bestuur gedacht te werken aan de tot standkoming van een beleidsplan. In dit beleidsplan moet de vastlegging komen te staan van de missie en de visie van ons onderwijs en de hele organisatie-strategie van de Stichting. Hiermee moet de koers voor de komende 5 jaar worden bepaald vanwaaruit doelen en taken, de wijze van aansturing en de daaruit voortvloeiende ondersteunende processen zullen moeten worden geformuleerd.

Het is onze ambitie om met dit document een nieuwe koers in te zetten en de stichting nieuw elan te verstrekken.
 
Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)