Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De Emmy Berthold school
 
De Emmy Berthold school dankt haar naam aan de Duitse zendelinge, Zr. Berthold, die veel heeft betekend voor het kleuteronderwijs in Suriname. Zij werd de eerste kleuterleidster van de EBG in Paramaribo en heeft haar krachten daar 30 jaar gegeven.

De school startte op 8 januari 1962 in het wijkgebouw van de EBG te Suffisant onder leiding van mw. F. Matroos. Al gauw bleek de behoefte tot uitbreiding van de school noodzakelijk vanwege het grote aantal kleuters dat zich aanmeldde. In deze behoefte werd dan ook voorzien; er werden 4 klaslokalen bij gebouwd.

Met de invoering van het Funderend Onderwijs in 2004, is de school uitgegroeid tot een volledige school voor funderend onderwijs.
Er is nog steeds vraag van ouders om plaatsing voor hun kind(eren) op onze school. Er is echter gebrek aan ruimte. Wij hebben veel meer lokalen nodig om de leerlingen te plaatsen die op de wachtlijst staan. Momenteel telt de school 10 klaslokalen met 10 leerkrachten en 240 leerlingen. In het schooljaar 2009-2010 zijn de eerste leerlingen van onze school afgeleverd aan het voortgezet onderwijs.
Schoolgids
Ijsselstraat 33 • Suffisant • Tel.: 869 2788 • emmyberthold@yahoo.com
Developed with QwikZite (version 1.12)