Identiteit

De Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente behoort tot één van de kleine schoolbesturen voor bijzonder onderwijs op Curaçao.

De Stichting gelooft in de Drieënige God naar Zijn openbaring in de Heilige Schrift en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon en Heiland en aanvaardt Zijn getuigenis als richtsnoer voor haar doen en laten.

Het belangrijkste kenmerk in onze identiteit is ons christelijk geloof, gestoeld op de principes van de Evangelische Broeder Gemeente. Dit vormt de basis waarop ons onderwijs verzorgd wordt. 

SCOEBG

Adres

Goeroe Boeroeweg 2
Mundo Nobo, Willemstad
Curaçao

Contact

COPYRIGHT © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL